Algemene Voorwaarden

Afspraken

Gelieve op tijd te komen. De afgesproken tijd werd speciaal voor jou vrij gehouden en het is belangrijk dat ik de volledige tijd kan benutten om je behandeling volledig af te ronden. Ben je onbedoeld wat later? Laat het zo snel mogelijk weten. Gezien na jou een volgende sessie gepland is zal je behandeling echter ingekort worden.

Annulering

Ubud Bodyworks heeft het recht om een afspraak 24 uur op voorhand te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden.
Wens je zelf te annuleren? Dat dien je uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien je dit niet nakomt, wordt het gehele bedrag gefactureerd, tenzij in geval van overmacht.

Privacy

Ubud Bodyworks behandelt je vertrouwelijke gegevens respectvol en volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Ubud Bodyworks zal je gegevens niet doorgeven aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cli├źnt.

Aansprakelijkheid

Ubud Bodyworks is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste niet op de hoogte was van relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergie├źn, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Laat het altijd op voorhand weten indien de specialiste ergens van op de hoogte moet zijn.